نویسنده: مدیر سایت

آموزش ساخت قفس کبوتر

بدلیل بی دردسر بودن پرندگان، صنعت پرورش آن مورد توجه قرار گرفته است. لذا ساخت قفس برای آنان، مخصوصا ساخت قفس کبوتر بسیار بااهمیت است.

توری حصاری چیست

توری حصاری به توری هایی که برای حفاظت از باغ‌ها، ویلاها، ساختمان‌ها، مراکز تجاری، زمین‌ها و حتی مرزهای کشورها کشیده می‌شود، می‌گویند.

لزوم طراحی و ساخت پله اضطراری

پله اضطراری نوعی راه خروج در زمان وجود بحران‌هایی مانند: زلزله، آتش سوزی و … ، که استفاده از راه پله و آسانسور امکان پذیر نیست، می‌باشد.

پیمایش به بالا