توری حصاری

آموزش ساخت قفس کبوتر

بدلیل بی دردسر بودن پرندگان، صنعت پرورش آن مورد توجه قرار گرفته است. لذا ساخت قفس برای آنان، مخصوصا ساخت قفس کبوتر بسیار بااهمیت است.

توری حصاری چیست

توری حصاری به توری هایی که برای حفاظت از باغ‌ها، ویلاها، ساختمان‌ها، مراکز تجاری، زمین‌ها و حتی مرزهای کشورها کشیده می‌شود، می‌گویند.

پیمایش به بالا