توری پلاستیکی

آموزش ساخت قفس کبوتر

بدلیل بی دردسر بودن پرندگان، صنعت پرورش آن مورد توجه قرار گرفته است. لذا ساخت قفس برای آنان، مخصوصا ساخت قفس کبوتر بسیار بااهمیت است.

پیمایش به بالا