ورق پانچ کششی

لزوم طراحی و ساخت پله اضطراری

پله اضطراری نوعی راه خروج در زمان وجود بحران‌هایی مانند: زلزله، آتش سوزی و … ، که استفاده از راه پله و آسانسور امکان پذیر نیست، می‌باشد.

پیمایش به بالا